شماره 1979- 03 مهر 1396
درباره ما

روزنامه دیار سبز در سال 1382 از هیات محترم نظارت بر مطبوعات مجوز انتشار به صورت هفتگی و در سال 1390 مجوز روزانه اخذ نمود.
صاحب امتیاز و مدیر مسئول دیار سبز رضا حسن زاده اشرفی می باشد. وي داراي مدارك كارشناسي ارشد در رشته هاي حقوق بين الملل و علوم سياسي و دانشجوي دكتري در رشته علوم سياسي گرايش انديشه هاي سياسي است.


تماس با ما

ساری، خیابان پاسداران، خیابان بهرامی بین کوچه اول و سوم تلفن: 0113334891-4 فکس: 01133348094 پست الکترونیک: dyar.sabz@gmail.com